Privacy Policy

Gällande insamling av personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).
 
Som patient hos oss har du möjlighet att begära tidsbokning via kontaktformuläret på vår webbplats eller per telefon. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mail och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter gör vi för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientregister i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.
 
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Personnummer
 
Personuppgifterna lagras i en central databas som hanteras av Tandläkare Lena Sjögren-Höe AB. Åtkomst till personuppgifterna är begränsade till Tandläkare Lena Sjögren-Höe ABs bokningsmottagare samt huvudman hos Tandläkare Lena Sjögren-Höe AB.
Önskar ni att vi tar bort personuppgifterna och journalhantering efter avslutat samarbetet meddelas detta till vår mail på info@tandvardsteam1.se
Om inget annat meddelas sparar vi personuppgifterna och journalhantering i 10 år med stöd av lagen. 
Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överlämnas till 3:e part med undantag av personnummer som enligt rättslig förpliktelse anges hos försäkringskassan för tandvårdsbidrag.